Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 15/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 15.2021NQ-HĐND.pdf
Lĩnh vực