Thẩm định, phê duyệt đề cương - dự toán kinh phí dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố cao bằng, tỉnh cao bằng
Số ký hiệu văn bản 308/TTr-UBND
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Thẩm định, phê duyệt đề cương - dự toán kinh phí dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố cao bằng, tỉnh cao bằng
Hình thức văn bản Dự án đang triển khai
Lĩnh vực Dự án đang triển khai
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 308ttr-ubnd.pdf