Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cải tạo, sửa chữa chợ Sông Bằng, thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 3239/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cải tạo, sửa chữa chợ Sông Bằng, thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Dự án đã hoàn tất
Lĩnh vực Dự án đã hoàn tất
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 3239QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực