Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 42nq-hdnd.pdf