Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số ký hiệu văn bản 979/BC-UBND
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo Kinh tế xã hội hàng quý/năm
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 979BC-UBND.pdf
Lĩnh vực