Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tư pháp thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 02/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày hiệu lực 05/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tư pháp thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 02.2021.QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực