Báo cáo Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)
Số ký hiệu văn bản 06/BC-UBND
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)
Hình thức văn bản Báo cáo Kinh tế xã hội hàng quý/năm
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 06BC-UBND.pdf
Lĩnh vực