Báo cáo Tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH tháng 01 năm 2022 nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 27/BC-UBND
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH tháng 01 năm 2022 nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo Kinh tế xã hội hàng quý/năm
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 27BC-UBND.pdf
Lĩnh vực