Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ xung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 45/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày hiệu lực 23/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ xung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 45NQ-HĐND.pdf
Lĩnh vực