Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 63/KH-HĐPH
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 63KH-HĐPH.pdf
Lĩnh vực