Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Chu trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hoà An), tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 90/KH-UBND
Ngày ban hành 24/03/2022
Ngày hiệu lực 24/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Chu trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hoà An), tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quy hoạch, kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch, kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 90KH-UBND.pdf
Lĩnh vực