V/v triển khai Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Số ký hiệu văn bản 580/UBND-TP
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày hiệu lực 28/03/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 580UBND-TP.pdf
Lĩnh vực