V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 776/UBND-TP
Ngày ban hành 20/04/2022
Ngày hiệu lực 20/04/2022
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 776UBND-TP.pdf
Lĩnh vực