Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nông Thị Hoài Thanh
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nông Thị Hoài Thanh
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 03NQ-HĐND.pdf
Lĩnh vực