Báo cáo đánh giá tình hình 4 năm thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ- CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ATTP
Số ký hiệu văn bản 207/BC-UBND
Ngày ban hành 13/05/2022
Ngày hiệu lực 13/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá tình hình 4 năm thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ- CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ATTP
Hình thức văn bản Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý/năm Mô tả
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 207BC-UBND.pdf
Lĩnh vực