Quyết định về việc kiện toàn đoàn thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Số ký hiệu văn bản 1254/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2022
Ngày hiệu lực 13/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn đoàn thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Hình thức văn bản Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý/năm Mô tả
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 1254QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực