Tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ một phần đất lâm nghiệp, đất ở tại phường Sông Hiến thuộc đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 120/TTr-UBND
Ngày ban hành 09/06/2022
Ngày hiệu lực 09/06/2022
Trích yếu nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ một phần đất lâm nghiệp, đất ở tại phường Sông Hiến thuộc đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Dự án chuẩn bị triển khai
Lĩnh vực Dự án chuẩn bị triển khai
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 120TTr-UBND.pdf
Lĩnh vực