Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật quý II năm 2022
Số ký hiệu văn bản 186/KH-HĐPH
Ngày ban hành 08/06/2022
Ngày hiệu lực 08/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật quý II năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 186kh-hdph.pdf