Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số ký hiệu văn bản 268/BC-UBND
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 268BC-UBND.pdf
Lĩnh vực