V/v nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh/toàn quốc của sáng kiến
Số ký hiệu văn bản 1318/UBND-KT
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung V/v nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh/toàn quốc của sáng kiến
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 1318UBND-KT.pdf
Lĩnh vực