V/v bổ sung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1323/UBND-KT
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung V/v bổ sung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 1323UBND-KT.pdf
Lĩnh vực