V/v Tổ chức sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1332/UBND-KT
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung V/v Tổ chức sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 1332UBND-KT.pdf
Lĩnh vực