Quyết định về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cao Bằng năm học 2021 2022
Số ký hiệu văn bản 1503/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cao Bằng năm học 2021 2022
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 1503QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực