Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03/2022
Số ký hiệu văn bản 63/BC-UBND
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03/2022
Hình thức văn bản Báo cáo Kinh tế xã hội hàng quý/năm
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 63BC-UBND.pdf
Lĩnh vực