Báo cáo tình hình tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 166/BC-UBND
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực 18/04/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo Kinh tế xã hội hàng quý/năm
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 166BC-UBND.pdf
Lĩnh vực