Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 213/BC-UBND
Ngày ban hành 17/05/2022
Ngày hiệu lực 17/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo Kinh tế xã hội hàng quý/năm
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 213BC-UBND.pdf
Lĩnh vực