Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 325/BC-UBND
Ngày ban hành 04/07/2022
Ngày hiệu lực 04/07/2022
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo Kinh tế xã hội hàng quý/năm
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm BC tình hình thực hiện NV PT KTXH 6 thang đầu năm (Sau hop phien 11).pdf
Biểu BC tình hình thực hiện NQ 01 và tình hình triển khai PT KTXH 6 thang -Trình ký.pdf
Lĩnh vực