Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 06/7/2022
Số ký hiệu văn bản 187/BC-TTCH
Ngày ban hành 06/07/2022
Ngày hiệu lực 06/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 06/7/2022
Hình thức văn bản Trung tâm chỉ huy Covit-19
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm BC TTCH phòng, chống dịch TP ngày 06-7-2022.pdf
Lĩnh vực