Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 11/7/2022
Số ký hiệu văn bản 192/BC-TTCH
Ngày ban hành 11/07/2022
Ngày hiệu lực 11/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 11/7/2022
Hình thức văn bản Trung tâm chỉ huy Covit-19
Lĩnh vực HĐND Thành Phố, Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm bc-ttch-phong-chong-dich-tp-ngay-11-7-2022.pdf