Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm NQ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2021 - 2025.pdf
Điều chỉnh, bổ sung KHĐTC trung hạn 2021 - 2025 lần 2.pdf
Lĩnh vực