Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm NQ điều chỉnh kế hoạch ĐTC năm 2022.pdf
PL 1 Điều chỉnh, bổ sung KHĐTC năm 2022.pdf
PL 2 kèm theo NQ điều chỉnh KH ĐTC năm 2022.pdf
PL3 Kèm theo NQ điều chỉnh KH ĐTC năm 2022.pdf
Lĩnh vực