Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 08/8/2022
Số ký hiệu văn bản 220/BC-TTCH
Ngày ban hành 08/08/2022
Ngày hiệu lực 08/08/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 08/8/2022
Hình thức văn bản Trung tâm chỉ huy Covit-19
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm BC công tác phòng, chống dịch UBND TP ngày 08-8-2022.pdf
Lĩnh vực