Bao cao công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 09/8/2022
Số ký hiệu văn bản 221/BC-TTCH
Ngày ban hành 09/08/2022
Ngày hiệu lực 09/08/2022
Trích yếu nội dung Bao cao công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 09/8/2022
Hình thức văn bản Trung tâm chỉ huy Covit-19
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm BC công tác phòng, chống dịch UBND TP ngày 09-8-2022.pdf
Lĩnh vực