Thông báo Kết luận tại kỳ tiếp công dân ngày 18/8/2022
Số ký hiệu văn bản 14/TB-BTCD
Ngày ban hành 19/08/2022
Ngày hiệu lực 19/08/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận tại kỳ tiếp công dân ngày 18/8/2022
Hình thức văn bản Thông báo kết quả tiếp công dân
Lĩnh vực Thông báo kết quả tiếp công dân
Người ký duyệt Nông Hồng Hải
Tài liệu đính kèm 19.8.2022-tbkl-ky-tiep-cong-dan-ngay-18.8.2022.pdf