V/v thực hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 2170/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm CV Thực hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động thuộc Chương trình MTQG DTTS MN Giai đoạn 2021-2030 .pdf
Lĩnh vực