Kế hoạch tổ chức thực hiện khảo sát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề đến năm 2023
Số ký hiệu văn bản 307/KH-UBND
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 18/10/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức thực hiện khảo sát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề đến năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm KH tổ chức thực hiện khảo sát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề TPCB đến năm 2023.pdf
Lĩnh vực