Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND Tỉnh
Số ký hiệu văn bản 662/BC-UBND
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND Tỉnh
Hình thức văn bản Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Lĩnh vực Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm BÁO CÁO TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA TRI SAU KỲ HỌP THỨ 8 HĐND TỈNH (MAI).pdf
Lĩnh vực