Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm NQ điều chỉnh KH PT KTXH năm 2022.pdf
Biểu kèm NQ điều chỉnh KHPTKT-XH 2022.xls
Lĩnh vực