Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 3)
Số ký hiệu văn bản 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 3)
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm NQ ĐC KHĐTC TH giai đoạn 2021-2025 (lần 3).pdf
08.11 Biểu kèm theo dự thảo NQ KHĐTC 2021-2025.xlsx
Lĩnh vực