Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 3)
Số ký hiệu văn bản 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 3)
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm nq-dc-khdtc-th-giai-doan-2021-2025-lan-3-.pdf
08.11-bieu-kem-theo-du-thao-nq-khdtc-2021-2025.xlsx