Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 15/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch ĐTC năm 2022 (lần 2).pdf
08.11 Biểu dự thảo NQ đc KH ĐTC năm 2022.xlsx
Lĩnh vực