Nghị quyết Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm NQ cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND thành phố khóa XXII Lê Đàm Ngọc Khôi.pdf
Lĩnh vực