Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 v
Số ký hiệu văn bản 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 v
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 3. NQ kỳ họp thứ 7 hđnd thành phố (sửa 10.11).pdf
Lĩnh vực