Điều chỉnh giáy phép karaoke - Trần đức Vĩnh
Số ký hiệu văn bản 21/GP-UBND
Ngày ban hành 18/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Trích yếu nội dung Điều chỉnh giáy phép karaoke - Trần đức Vĩnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Giấy phép điều chỉnh GP đủ điều kiện kinh doanh (Karaoke 556).pdf
Lĩnh vực