Hướng dẫn về công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" hàng năm
Số ký hiệu văn bản 336/HD-BCĐ
Ngày ban hành 22/11/2022
Ngày hiệu lực 22/11/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" hàng năm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm HUONG DAN XET CO QUAN VH - nam 2022.pdf
Lĩnh vực