KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cao Bằng năm 2022 (Điều chỉnh, bổ sung sau ý kiến Thường trực HĐND Thành phố và Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch PTKTXH năm 2022)
Số ký hiệu văn bản 347/KH-UBND
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cao Bằng năm 2022 (Điều chỉnh, bổ sung sau ý kiến Thường trực HĐND Thành phố và Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch PTKTXH năm 2022)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm (ĐC Trình sau Ý kiến HĐND 2022) KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NTM .pdf
Lĩnh vực