Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình "Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam" trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 715/BC-UBND.
Ngày ban hành 24/11/2022
Ngày hiệu lực 24/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình "Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam" trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Báo cáo chăm sóc 1000 ngày đầu đời cho bà mẹ và trẻ em 2022.pdf
Lĩnh vực