Trả lời đơn bà Bùi Thị Thu Bền - Tổ 8, Hợp Giang
Số ký hiệu văn bản 2976/UBND-TD
Ngày ban hành 02/12/2022
Ngày hiệu lực 02/12/2022
Trích yếu nội dung Trả lời đơn bà Bùi Thị Thu Bền - Tổ 8, Hợp Giang
Hình thức văn bản Văn bản trả lời công dân
Lĩnh vực Văn bản trả lời công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 01.12.2022 trả lời đơn bà Bùi Thị Thu Bền.pdf
Lĩnh vực