Quyết định Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện công trình: Cải tạo đường dây 22kV, 35kV để xây dựng các tuyến mới từ TBA 110kV Cao Bằng (E16.1) năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2986/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện công trình: Cải tạo đường dây 22kV, 35kV để xây dựng các tuyến mới từ TBA 110kV Cao Bằng (E16.1) năm 2021
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm Quyết định thành lập Hội đồng BT điện 22kv, 35kv 2022.pdf
Lĩnh vực