TỜ TRÌNH Về việc đề nghị Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 (tài liệu phục vụ kỳ họp kỳ họp thứ 8 HĐND TP)
Số ký hiệu văn bản 347/TTr-UBND
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực 12/12/2022
Trích yếu nội dung TỜ TRÌNH Về việc đề nghị Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 (tài liệu phục vụ kỳ họp kỳ họp thứ 8 HĐND TP)
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Tài chính - kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 1. Tờ trinh HĐND dự toán 2023 .pdf
Lĩnh vực