Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 359/KH-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Thông tin tiếp cận đất đai
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân, Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm KH thu hồi đất, điều tra khảo sát Toà án tỉnh.pdf
Lĩnh vực